Registruj se

Popunite ovaj obrazac za registraciju na ovaj časopis.

Kliknite ovde ako ste se već registrovali.

Profil

Korisničko ime može sadržati samo mala slova, brojeve i crtice (na sredini i dole).
Lozinka mora biti najmanje 6 znakova.
  npr. Milica Petar Aleksić = MPA

(Vaša institucija, npr. "Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof dr. Radomir Bojković'")
Izjava o privatnosti

(E.g., department and rank)
Radni jezici

: Primajte obaveštenja putem e-pošte o izlasku novih izdanja časopisa.
: Možete prijavljivati radove za ovaj časopis.
: Voljni ste da pišete stručne recenzije radova prijavljenih za ovaj časopis. Navedite svoja područja interesovanja (tematska područja i istraživačke metode).


* označava obavezno polje

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte koje se unose na sajtu ovog časopisa biće korišćene isključivo za navedenu namenu u ovom časopisu, i neće biti javno dostupne bilo kojim drugim stranama, ni u bilo koje druge namene.Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..