Sves. 1, Br. 9 (2017)

Sadržaj

Izazivači troškova u preduzeću PDF
Slavica Slavoljub An]elić, Amer Rastić, Meliha Mahmutović 1-8
TRENDOVI U RAZVOJU INOVATIVNOG MENADŽMENTA PDF
Milan Krstić, Ana Skorup, Goran Lapčević 9-16
MODELI EDUKACIJE TURISTIČKIH VODIČA PDF
Ivana Ćuruvija, Miloš Ćuruvija 17-24
PROGRAMI FINANSIJSKE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U REPUBLICI SRBIJI OD STRANE NEBANKARSKIH INSTITUCIJA PDF
Nenad Ravić, Ivan Obradovic 25-32
PRIMENA NAIVNOG BAYESOVOG KLASIFIKATOR U OCENJIVANJU ISPORUČILACA PDF
Snežana Mijailović, Đorđe Ilić 33-38
Fenomen mobinga u Srbiji i Evropi PDF
Marko Trišić, Jovana Petrović, Dušan Garabinović 39-46
Informativni prilog PDF
Bojan Milosavljević 47-48


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..