Sves. 2, Br. 8 (2016)

Sadržaj

ISTRAŽIVANJE GLOBALNE KONKURENTNOSTI PDF
Slavica Slavoljub Anđelić, Marko Trišić, Jovana Petrović 1-8
EKSTERNI SEKTOR SRPSKE PRIVREDE PDF
Vladimir Ristanovic 9-18
PROJEKCIJA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA DO 2025. GODINE U SEKTORU MSPP PDF
Mirjana Stevanović, Branislav Nikolić 19-28
Studija opravdanosti investicionih projekata PDF
Branka Slobodan Budimir 29-34
STRATEGIJSKO PREDUZETNIŠTVO U BUDUĆNOSTI – TEORIJSKI POGLED PDF
Milan Martinović, Saša Martinović 35-42
TRENDOVI U RAZVOJU INOVATIVNIH POSLOVNIH MODELA PDF
Milan Krstić, Ana Skorup, Goran Lapčević 43-54
Primena elektronskog poslovanja u distribuciji usluga osiguranja PDF
Ivan Piljan, Tatjana Piljan, Dušan Cogoljević 55-66
PRIVATNOST NA INTERNETU – MIT ILI REALNOST PDF
Bratislav N. Mikarić, Marija Marković Blagojević, Dušan Trajković 67-72
ISPRAVKA: OBNOVLJIVA ENERGIJA I UTICAJ ENERGETSKOG MENADŽMENTA NA OTVARANJE RADNIH MESTA PDF
Sanja Marković, Snežana Mijajlović 73-78


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..