Sves. 1, Br. 7 (2016)

Sadržaj

Srbija i direktne strane investicije PDF
Branka Slobodan Budimir 1-8
Virtualnom stvarnošću do dobrog biznisa PDF
Predrag Mošorinski 9-16
ABC model u upravljanju troškovima PDF
Predrag Pravdić, Rada Kucinar 17-24
UTICAJ TROŠKOVA AMORTIZACIJE NA FINASIJSKU POZICIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA PDF
Snežana Mijailović, Đorđe Ilić, Aleksandar Marić 25-38
PAKOVANJE KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA PDF
Slavica Slavoljub Anđelić 39-44
Efekat preduzetničkog obrazovanja na razvoj preduzetničkih sposobnosti mladih PDF
Mirjana Radović Marković, Mitar Lutovac, Sladjana Vujičić 45-50
STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA SEKTORA MSP U SRBIJI PDF
Milan Krstić, Ana Skorup, Ivan Obradović 51-60
MOĆ KOMUNIKACIJE KAO FAKTOR UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA PDF
Zoran Bajić, Marija Čukanović - Karavidić 61-66
ŠTA OTKRIVA ANALIZA POSLOVNIH PROCESA PRILIKOM UVOĐENJA ERP-A U SRBIJI PDF
Dragan Milošević 67-78
ULOGA I ZNAČAJ ETIČKIH STANDARDA ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI I SMANJENJE KORUPCIJE PDF
Nataša Tanjević 79-90
OCENA STAVA STANOVNIKA PREMA OBAVEZNOM I PRIVATNOM PENZIJSKOM OSIGURANJU PDF
Milica Živković, Ivan Piljan, Tatjana Piljan 91-100
UPRAVLJANJE PROCEDNIM VODAMA NA REGIONALNOJ DEPONIJI U KIKINDI PDF
Sanja Marković, Jelena Milanovic 101-109


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..