Sves. 1, Br. 5 (2015)

Sadržaj

TRENDOVI U RAZVOJU TEORIJE MENADŽMENTA PDF
Ana Skorup, Milan Krstić 1-10
ZNAČAJ UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM PDF
Predrag Pravdić, Rada Kučinar 11-18
KVALITET PONUDE FIKSNIH OPERATERA TELEKOMUNIKACIONIH ORGANIZACIJA U SRBIJI PDF
Mirjana Stevanović, Ljubiša Zarić 19-28
Upravljanje rizicima i prinosima u bankama PDF
Ljubiša Lukić, Marko Trišić 29-40
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA KROZ IMPLEMENTACIJU MASOVNIH OTVORENIH ONLAJN KURSEVA U OBRAZOVNI SISTEM PDF
Marija Marković Blagojević, Gordana Gavrić 41-50
KOMPJUTERSKA PRIMENA SIMPLEKS METODE U REŠAVANJU PROBLEMA OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE PDF
Djordje Ilić, Jugoslav Radulović, Bratislav Mikarić 51-56
ANALIZA INFORMISANOSTI STANOVNIŠTVA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŠIVOTNE SREDINE PRIMENOM ANKETE PDF
Jelena Milanović 57-62
RENEWABLE ENERGY AND ENERGY MANAGEMENT'S INFLUENCE ON JOB CREATION PDF
Sanja Marković, Snežana Mijailović 63-70


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..