Sves. 2, Br. 4 (2014)

Sadržaj

TRENDOVI U INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA PDF
Milan Krstić, Ana Skorup 1-10
Značaj gotovine PDF
Slavica Slavoljub Anđelić, Violeta Đaković 11-16
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U MENADZMENTU ORGANIZACIJE PDF
Predrag Pravdić, Rada Kučinar 17-24
REGRESIONA ANALIZA PARAMETARA U PROCESU UNAPREĐENJA ODLUČIVANJA PDF
Djordje Ilić, Snežana Mijailović 25-32
MODELIRANJE I SIMULACIJA TEHNIČKIH SISTEMA PRIMENOM BONDGRAFOVA PDF
Milorad Rančić, Spasoje Erić, Dušan Rančić 49-54
KOMPJUTERSKI SISTEMI KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU PDF
Marija Marković Blagojević, Bratislav N. Mikarić, Dušan Trajković 33-42
ZNAČAJ EKSTERNE KOMUNIKACIJE U ORGANIZACIJAMA U CILJU POVEĆANJA STEPENA ZADOVOLJSTVA POTROŠAČA PDF
Aleksandra Gmitrović Rašković, Mirjana Stevanović 43-48
Web analitika društvenih mreža PDF
Marko Trišić, Ljubiša Lukić, Bojan Milosavljević 55-64
OPTIMIZACIJA PARAMETARA SOLARNOG KOLEKTORA ZA PODRUČJE GRADA KRUŠEVCA PDF
Sanja Marković 65-70


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..