Sves. 1, Br. 3 (2014)

Sadržaj

Liderstvo kao deo menadzmenta preduzeća u današnjem svetu PDF
Predrag Pravdić, Rada Kučinar 1-8
PREDUZETNIŠTVO KAO PRIVREDNA SNAGA U RAZVOJU RURALNIH PODRUČJA PDF
Aleksandar Gajić 9-14
EKSTERNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POSLOVANJA ORGANIZACIJA PDF
Aleksandra Gmitrović Rašković, Mirjana Stevanović 15-22
VAŽNOST DRUŠTVENIH MREŽA ZA PROMOCIJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA PDF
Slavica Ostojić, Dejan Ilić, Nemanja Damnjanović 23-28
ANGLICIZMI U TEHNOLOŠKOM DISKURSU SAVREMENOG SRPSKOG JEZIKA PDF
Miloš Bogdanović 29-36
POSLOVANJE U OBLAKU UZ PRIMENU MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA PDF
Marija Marković Blagojević, Đorđe Ilić, Dijana Petkov 37-44
DODATAK (ADD-IN) ZA IZVOZ PODATAKA IZ MS ACCESSA U SERVERSKE BAZE PODATAKA PDF
Bojan Milosavljević 45-54
Relevantni parametri u pripremi proizvodnih procesa PDF
Sanja Marković 55-64
TRENDOVI UNAPREĐENJA EKOLOGIJE U INTERMODALNOM TERETNOM TRANSPORTU PDF
Marijana Gavrilović, Milan Krstić, Predrag Vukićević 65-72
ANALIZA ODABRANIH INDIKATORA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U PERIODU 2005-2010 U SRBIJI PDF
Jelena Milanović, Radica Stojanović 73-78
PRAVO DETETA NA IDENTITET PDF
Katarina Mirjana Petrovic, Tatjana Blašković 79-87


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..