Sves. 2, Br. 12 (2018)

Sadržaj

NAUČNO ISTRAŽIVANJE I MENTORSTVO KAO USLOV ZA PISANJE MASTER RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA PDF
Vlado Nikola Radic 1-10
PLANIRANJE KAO ELEMENT STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA U TURIZMU PDF
Biljana Stojan Ilić, Vidoje Stefanović 11-18
SPECIFIČNOSTI FINANSIRANJA PROIZVODNIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA PDF
Đurđijana Dejan Ilić, Slađana Milovan Ilić 19-28
INFORMATIČKE KOMPETENCIJE MENADŽERA I VIRTUELNIH TIMOVA PDF
Mirjana Radović Marković, Dušan Marković, Vladimir Simović 29-36
RAZVOJ SISTEMA ZA PRAĆENJE AMBIJENTALNIH FAKTORA PRIMENOM ARDUINO PLATFORME PDF
Đorđe Mijailović, Darjan Karabašević, Dragiša Stanujkić 37-46
MOBILNE AD-HOC MREŽE - MANET PDF
Bratislav N. Mikarić, Petar Ć Spalević, Branimir Jakšić 47-60
MALOLETNICI KAO ŽRTVE KRIVIČNIH DELA UČINJENIH ZLOUPOTREBOM RAČUNARSKE MREŽE PDF
Đorđe Spasojević, Živanka Miladinović Bogavac 61-70


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..