Sves. 1, Br. 11 (2018)

Sadržaj

RAZVOJ I MESTO PREDUZETNIŠTVA U PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE PDF
Đurđijana Dejan Ilić 1-10
METODOLOGIJA ZA EVALUACIJU PREDUZETNIČKOG TRENINGA PDF
Milan Krstić, Ana Skorup, Goran Lapčević 11-18
ZNAČAJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U FORMIRANJU NASTAVNIKA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA PDF
Vlado Radic 19-28
PRAVNO-EKONOMSKA ANALIZA STEPENA RAZVOJA DIGITALNE EKONOMIJE PDF
Žaklina Spalević, Kosana Vićentijević, Milutin Ateljević 29-38
METODE PROCENE VREDNOSTI AKCIJA I KREIRANJE VREDNOSTI ZA AKCIONARE PDF
Stefan Zimonjić, Milan Gavrilović, Miloš Roganović 39-50
BUDŽETIRANJE ZASNOVANO NA PERFORMANSAMA KAO INSTRUMENT EFIKASNE ALOKACIJE RESURSA NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA REPUBLIKE SRBIJE PDF
Marija Grujica Nikodijević 51-60
JAVNOST RADA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE PDF
Igor Mitrović 61-68
UZROCI I POSLEDICE DOSADAŠNJIH REFORMI PENZIJSKOG SISTEMA U SRBIJI PDF
Marija Ranko Đekić, Jovana Zoran Mijalković, Biljana Tihomir Marković 69-80
KORIŠĆENJE SWARA METODE PRI ODABIRU HARDVERA ZA KRIPTOVALUTE PDF
Marko Trišić 81-86
Ispravka: INTEGRACIJA RAZLIČITIH OBLIKA KOMUNIKACIJE U POSLOVANJU PRIMENOM INTERNET TELEFONIJE (Br.10, Sves.2/2017, str.29) PDF
Goran Bjelobaba, Ana Savić, Hana Stefanović 87-94
ispravka: STRATEGIJSKO PREDUZETNIŠTVO UBUDUĆNOSTI – TEORIJSKI POGLED (Br.8, Sves. 2, str.35, 2016) PDF
Milan Martinović, Saša Martinović 95-105


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..