Informacije za čitaoce

Podstičemo čitaoce da se prijave za uslugu obaveštavanja objavljivanju brojeva ovog časopisa. Koristite link Registruj se na početku početne stranice časopisa. To omogućava registrovanom čitaocu da prima pregled sadržaja za svaki novi broj časopisa. Ovaj spisak takođe omogućava časopisu da istakne određeni nivo podrške koju ima u čitateljstvu. Pogledajte za časopis Izjavu o privatnosti, koja uverava čitaoce da njihova imena i adrese e-pošte neće biti korišćeni u druge svrhe.Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..