Informacije za autore

Zainteresovani ste za slanje radova za ovaj časopis? Preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu da biste se upoznali sa naučnim oblastima i rubrikama časopisa, kao i stranicu Uputstva za autore. Autori treba da se registruju na časopis pre slanja radova ili, ako su već registrovani, mogu se jednostavno prijaviti na sistem i otpočeti proces prijave i slanja rada.Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..