TRENDOVI U INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA

Milan Krstić, Ana Skorup

Sažetak


Inovacije su značajan pokretač razvoja svakog društva, a istraživačke i inovativne aktivnosti predstavljaju indikatore tog razvoja. To je razlog što se istraživačkim i inovativnim aktivnostima danas generalno posvećuje velika pažnja, i to kako na nivou poslovnog subjekta, tako i na nivou privredne grane, na nivou nacionalne ekonomije, regionalnom ili na globalnom nivou. Cilj ovog rada je da se sagleda trend inovativnih aktivnosti u Srbiji u kontekstu evropskog inovativnog prostora. U tom smislu najpre se prezentuje kratak pregled evolucije metodologija za ocenjivanje inovativnih aktivnosti. Potom, na osnovu aktuelne metodologije, prezentuju se trendovi inovativnih aktivnosti u Evropskoj Uniji, unutar regiona Evropske Unije, na Zapadnom Balkanu, i u Srbiji. Uporedno se daje mesto gde se Srbija može svrstati po navedenim trendovima. Rezultati analize trendova inovativnih aktivnosti ukazuju da, iako Srbija na nivou Zapadnog Balkana u većini indikatora prednjači, na nivou Evropske Unije se svrstava u kategoriju “skromnih” inovatora i potrebno je mnogo napora u cilju popravljanja njenog inovativnog položaja.


Ključne reči


trendovi, inovativne aktivnosti, metodologija

Reference


CIP. (2014). Retrieved 30.6.2014, from Comparing the innovation performance of EU Member States: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-274_en.htm

EIS. (2014). Retrieved 04.07.2014, from European Innovation Scoreboard: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Innovation_Scoreboard

EPSIS. (2014). European Public Sector Innovation Scoreboard 2013 - A pilot exercise -. EU Enterprise and Industry.

IISP.1. (2014). 1. Vodič za preduzeća_Utvrđivanje inovacionih potreba i definisanje inovacionih prioriteta. Retrieved 01.07. 2014, from Integrated Innvation Support Programme: www.iisp.rs/Download-file/179

IP. (2014). Retrieved 30.06.2014, from Innovation performance: EU Member States, International Competitors and European Regions compared: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_en.htm

IU. (2014). Retrieved 01.07. 2014, from Innovation Union: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

IUPS. (2014). The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Executive summary, EN version. European Commission, Enterprise and Industry.

IUS. (2014). Retrieved 04.07. 2014, from Innovation Union Scoreboard: http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_Union_Scoreboard

Krstić, M. (2013). Upravljanje inovacijama. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.

Marinkovic, I., Dall, E. (2014). R&D and Innovation in Western Balkans: Moving Towards 2020. WBC-INCO.NET c/o ZSI – Centre for Social Innovation, ISBN: 978-3-200-02960-6.

Radosevic, S. (2014), Technology upgrading and RTD challenges in Western Balkan region: issues and policy options. WEB-INCO NET Final conference: Towards 2020 - New Horizons for RTD and Innovation in the Western Balkan Region. Vienna, 27 March 2014.

RIP. (2014). Retrieved 30.6.2014, from Innovation performance of 190 European regions compared, European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-834_en.htm

RIS. (2014). Retrieved 05.07.2014, from Regional innovation: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/index_en.htm

RRIS. (2014). Regional Innovation Scoreboard 2014. EU Directorate-General for Enterprise and Industry.

SIU. (2014). SIU State of the Innovation Union, Taking stock 2010 – 2014, Commission Staff Working Document, COM(2014) 339. Brussels: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..