REGRESIONA ANALIZA PARAMETARA U PROCESU UNAPREĐENJA ODLUČIVANJA

Djordje Ilić, Snežana Mijailović

Sažetak


Svi koji se bave upravljanjem znaju da zaposleni imaju svoje dobre i svoje loše dane i da su u većini slučajeva,  razlozi njihovih uspona i padova nepoznati. Zaposleni imaju aspiracije koje žele da postignu preko svojih organizacija. Oni rade jer moraju da postignu ciljeve koje prevazilaze finansijske dobitke njihovog zapošljavanja.  Odgovorni menadžeri bi trebali da im pomognu da ostvare svoje težnje. Ovaj rad se bavi ocenom postojeće motivisanosti zaposlenih i procenom unapređenja motivacionih potencijala.

Ključne reči


motivacija, odlučivanje, regresiona analiza

Reference


Garvin, D.A., Roberto, M. A.: WHAT YOU DON'T KNOW ABOUT MAKING DECISION, Harvard Busines Review, sep. 2001, str. 108.

Karavidić, S., Čukanović Karavidić, M.: MENADžMENT, Visoka škola PEP, Beograd, 2012, str. 159.

Petković, V.: METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANjA, Visoka škola PEP, Beograd, 2010, str.102.

Muhammad, O., Marković, D., Vučeković, M.: VAŽNOST INFORMACIJE ZA ORGANIZACIJU, Visoka škola PEP, Beograd, International Rewiev (2012 br. 3-4).

http://www.vokabular.org/?lang=sr&search=metod&Submit=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..