ZNAČAJ EKSTERNE KOMUNIKACIJE U ORGANIZACIJAMA U CILJU POVEĆANJA STEPENA ZADOVOLJSTVA POTROŠAČA

Aleksandra Gmitrović Rašković, Mirjana Stevanović

Sažetak


Eksterna komunikacija je komunikacija koja se odvija između organizacije  i svih onih koji se nalaze u njenom spoljašnjem okruženju. Nju obavljaju zaposleni u organizaciji koji su zaduženi za odnose sa potrošačima, poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom. Cilj eksterne komunikacije je uspostavljanje ili poboljšanje odnosa sa eksternim subjektima, radi unapređenja sopstvenog poslovanja. Potrebno je da se ukaže na koristi i prednosti koje organizacija može imati od uspešne eksterne komunikacije. Ukoliko je komunikacija između organizacije i klijenata na višem nivou, onda su zadovoljstva i poverenja klijenata u organizaciju na višem nivou. Takođe, ako je kvalitet poslovnog komuniciranja između organizacije i njene eksterne javnosti na višem nivou, to je i imidž organizacije kod te javnosti bolji.

Ključne reči


unapređenje organizacija, eksterna komunikacija, zadovoljstvo potro-šača, potrebe kupaca.

Reference


Bazić, M., „Savremeni odnosi s javnošću“, Naučna KMD, Beograd, 2010. str. 73.,

Ind, N., „ Korporacijski imidž“, Klio, Beograd, 1996. str. 23., 100., 114.

Milanović, M., „Izazovi marketinga u pošti i telekomunikacijama“, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2001., str. 274., 275.

Rakić, B., Rakić, M., „Ponašanje potrošača“, Megatrend univerzitet, Beograd, 2007. str. 51., 54., 23.

Milosavljević, M., „Strategijski marketing“, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006. str. 7.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..