Značaj gotovine

Slavica Slavoljub Anđelić, Violeta Đaković

Sažetak


Gotovina je u ulozi obezbeđenja kontinuirane tekuće platežne sposobnosti preduzeća. U uslovima postojanja tržišne odgovornosti preduzeća primarni uslov samog opstanka njegovog postojaanja je njegova kontinuirana platežna sposobnost. Korišćenje gotovine na takav način omogućava i olakšava odgovarajuću upotrebu ostalih oblika poslovnih sredstava. Zato se uloga gotovine upoređuje sa ulogom ulja za podmazivanje prilikom rada motora. Ova komparacija ilustruje i maksimiranje rentabilnosti poslovanja preduzeća zašta je neophodno minimizirati iznos gotovine, ali ne po cenu ugrožavanja kontinuirane platežne sposobnosti preduzeća. To znači da gotovina, kao ni ulje za podmazivanje u motoru, ne sme biti ni previče, niti nedovoljno.

Ključne reči


gotovina; preduzeće; profit; likvidnost; rentabilnost

Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..