OPTIMIZACIJA PARAMETARA SOLARNOG KOLEKTORA ZA PODRUČJE GRADA KRUŠEVCA

Sanja Marković

Sažetak


U radu je prikazan primer određivanja optimalnog ugla nagiba kolektora na području grada Kruševca (geografske širine 43,57° i geografskoe dužine 21,35°) izračunat na osnovu podataka o vrednosti udela sunčevih sati u toku meseca za četvorogodišnji period (od januara 2005 do decembra 2008). Razmatraju se tri komponente Sunčevog zračenja, tj. direktna, difuzna i reflektovana komponenta zračenja. Prikazane su varijacije direktne i difuzne komponente Sunčevog zračenja tokom letnjih i zimskih meseci.


Ključne reči


solarna energija, sunčevo zračenje, deklinacija, optimalan ugao nagiba

Reference


Lambić,M., Stojićević, D., SOLARNA TEHNIKA, Srbija Solar , 2004.

Lukić, N., Babić, M., SOLARNA ENERGIJA, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2008.

Eicker, U., SOLAR TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2003.

Twidell, J., Weir, T., RENEWABLE ENERGY RESOURCES, Taylor & Francis Group, London and New York, 2006.

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 1- Klimatološki podaci – Republički hidrometeorološki Zavod Republike Srbije, 2004.-2008.

Ertekin, C., Evrendilek, F., Kulcu R., MODELING SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF OPTIMUM TILT ANGLES FOR SOLAR COLLECTORS IN TURKEY, Sensors 8, 2008.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..