TRENDOVI E - POSLOVANJA U USLUŽNOJ DELATNOSTI

Ana Skorup, Milan Krstić, Maja Cogoljević

Sažetak


Aktuelne trendove poslovanja na globalnom planu karakteriše razvoj ekonomije bazirane na znanju čije su glavne odrednice: razvoj interneta i e - poslovanja; nastavak procesa globalizacije; specijalizacija i svetska podela rada; sve kraći životni vek proizvoda; razvoj globalnih lanaca snabdevanja od strane multi nacionalanih kompanija; glokalizacija, razvoj preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). Od navedenih, e-poslovanje predstavlja način organizacije poslovanja u mrežnom okruženju koje je zasnovano na primeni IKT,  a unapređjuje:  lanac glavnih poslovnih aktivnosti;  odnose sa stejkholderima; i aktivnosti podrške.  Operativno, e-poslovanje obuhvata: e-proizvodnju, e-proizvode, e-tehnologiju, distributivne lance, elektronsku zaštitu i pravo. Privreda je osnovna društvena delatnost koja u užem smislu obuhvata proizvodnju i raspodelu proizvoda, a u širem smislu sve vrste delatnosti i usluga koje omogućavaju ispunjenje svekolikih ljudskih potreba. Uobičajeno je da se privreda deli na sektore: primarni, sekundarni,  tercijarni i kvartarni sektor. Tercijarni sektor privrede ili uslužni sektor je trenutno dominantan privredni sektor jer ima najbrži rast. Uslužni sektor obuhvata sledeće privredne grane, i to: saobraćaj, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, zanatstvo, bankarstvo i komunalna delatnost.. ............

Ključne reči


privreda, uslužni sektor, usluga, uslužni proizvod, e-poslovanje, inovacije

Reference


Milošević D., Strategija rasta i razvoja preduzeća, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012.

Ranđić, S., Skorup, A. Poslovanje preko Interneta, ICIM Plus, Kruševac, 2008.

http://sr.wikipedia.org/sr/Електронско_ пословање, wikipedia, EP 2013., preuzeto 05.04.2013.

Živadinović J., Radovanović S., Elektronsko poslovanje, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2010.

Strategija razvoja ID 2012, Strategiju razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, „Službeni glasnik RS” br. 65/08, 2012.

http://sr.wikipedia.org/sr/ Привреда, wikipedia PR, 2013, preuzeto 08.04.2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy, wikipedia TS, 2013, preuzeto 08.04.2013.

www.worldbank.org/depweb/.../beg_09.pdf Growth of the Service Sector, 2009.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Service+Industry, Service industry, 2013., preuzeto 09.04.2013.

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Klasifikacija%20delatnosti/Klasifikacija.pdf RZS 2013., Klasifikacija delatnosti.

Clive H. L., The Service Sector and economic growth, Refresh 22, Spring 1996.

Schroeder G. R., Upravljanje proizvodnjom, IV izdanje, MATE doo, Zagreb, 1999.

Rubalcaba L., Michel S., Sundbo J., Brown S. W., Reynoso J., Shaping, organizing, and rethinking service innovation: a multidimensional framework, Journal of Service Management, 2012., Vol. 23 No. 5, 2012, pp. 696-715


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..