POBOLJŠANJE KVALITETA RADA PRIVREDNOG SUDA PRIMENOM QFD METODE

Milutin R. Đuričić, Ivana M. Obućina, Milan M. Đuričić

Sažetak


Kvalitet odluka Privrednog suda veoma zavisi od kvaliteta procesa, kojima se do njih dolazi. Primena savremenih metoda unapređenja kvaliteta  može dovesti i do kvalitetnijih presuda. U ovom radu se prikazuju unapređenja rada Privrednog suda u Užicu primenom QFD metoda.

He quality of the decision of the Commercial Court is highly dependent on the quality of the process by which it comes. The application of modern methods of quality improvement can lead to better decisions. This paper presents the improvements of the Commercial Court in Uzice applying QFD method.


Ključne reči


Quality function deployment; kvalitet; korisnici; Privredni sud; Quality function deployment; quality; customers; Commercial Court;

Reference


Đuričić, R.M., Đuričić M.M., Aćimović Pavlović Z., SAVREMENI INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEM, IR-MIR, Užice, 2011.

Vulanović, V., Stanivuković, D., Kamberović, B., Radaković, N., Maksimović, R., Radlovački, V., Šilobad, M., METODE I TEHNIKE UNAPREĐE-NJA PROCESA RADA, Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2003.

Kuzmanović, S., MENADŽMENT PROIZVODIMA, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.

Ivanović, A., Marjanović, V., QFD METODA U KONTINUALNOM UNAPREĐENJU SISTEMA ZA MENADŽMENT KVALITETOM, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, 2006.

Đuričić, R.M., SAVREMENI METODI UNAPREĐENJA KVALITET, IR-MIR, Užice, 2004.

http://www.qfdi.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_function_deployment

http://homepages.cae.wisc.edu/~me349/lecture_notes

http://www.ciri.org.nz

http://www.uzaktanegitimplatformu.com/UEP/uep_ylisans/qpe

http://www.public.iastate.edu/~vardeman/IE361/f01mini


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..