PRAVO NA OBRAZOVANJE I RAD OSUĐENIKA – RASKORAK IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI

Nataša Tanjević

Sažetak


Obrazovanje, stručno osposobljavanje i rad tokom izvršenja kazne zatvora mogu biti važan faktor u postizanju pozitivnih promena u ponašanju osuđenika i redukciji rizika recidivizma. S tim u vezi, u radu smo ukazali na potrebu za navedenim aktivnostima i značaju koji imaju za rehabilitaciju osuđenika i smanjenje recidivizma, ali i na probleme i izazove u realizaciji obrazovnih i radnih aktivnosti koji se javljaju u praksi. Zaključeno je da realizaciju normativnih rešenja otežava činjenica da su prostorni, kadrovski i materijalni uslovi u zatvorima nezadovoljavajući, kao i da je u uslovima u kojima se obrazovni i radni delovi tretmana ne sprovode ili su sadržaji ovih aktivnosti na niskom nivou teško očekivati efikasno izvršenje zatvorske kazne.


Reference


Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, „Službeni glasnik RS”, br. 55/2014

T. Gehring, „Characteristics of correctional instruction, 1789–1875”, Journal of Correctional Education, 46, 1995, 52–59.

Lj. Ilijić B. Knežić, M. Savić, „Obrazovanje u zatvoru – od prava do realizacije”, Andragoške studije, br. 1/2013.

B. Knežić, M. Savić, „Obrazovanje u zatvoru – od prava do realizacije”, Andragoške studije, br. 1/2013.

B. Knežić, „Obrazovanje osuđenika-način da se bude Slobodan”, Institut za kriinološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2017.

SAVET EVROPE, Evropska zatvorska pravila, Preporuka (87) 3, Komitet ministara, od 12. februara 1987. godine, revidirana Preporukom (2006) 2 Komiteta ministara, od 11. januara 2006. godine.

The United Nations Standard Minimal Rules for the Treatment od Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Vienna, usvojena Rezolucijom Generalne skupštine UN 17. decembra 2015. godine, 70/175.

B. Knežić, „Obrazovanje osuđenika-način da se bude Slobodan”, Institut za kriinološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2017.

Z. Stevanović, „Otvoreni zatvori“, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja“, Beograd, 2008.

V. Petrović, G. Jovanić, M. Luković, „Efektivnost radnih programa u zatvorima – primer SAD”, Specijalna edukacija i rehabilitacija br. 4/2017.

Pravilnik o radu osuđenog lica, „Službeni glasnik RS”, br. 145 od 28. decembra 2014.

G. Jovanić, „(Ne)sigurnost u zatvoru”, Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 13, br. 2, 2014.

N. Tanjević, „Pogled kroz zatvorske rešetke”, Fakultet za menadzment”, 2018.

Ustav Republike Srbije, “Službeni glasnik RS”, br. 98/06.

B. Knežić, „Obrazovanje osuđenika – između prava i mogućnosti“, Zbornik Institita za kriminološka i sociološka istraživanja, godina XXX, br. 1-2/2011.

N. Tanjević, „Pogled kroz zatvorske rešetke”, Fakultet za menadzment”, 2018.

http://www.yucom.org.rs/izaresetaka-u-neslobodnom-svijetu/, pretraženo 7. februara 2018. godine.

N. Mrvić-Petrović, “Kriza zatvora”, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2007.

N. Tanjević, „Pogled kroz zatvorske rešetke”, Fakultet za menadzment”, Sremski Karlovci, 2018.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..