NEMOGUĆNOST PRINUDNOG IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOJ IMOVINI JAVNIH PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

Igor Mitrović

Sažetak


U radu se obrađuje tema prinudnog izvršenja na nepokretnostima u javnoj svojini u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i mogućnost primene istih u odnosu na imovinu javnih preduzeća i drštva kapitala čiji je osnivač republika Srbija. Poseban akcenat se daje na zakonsku uređenost u smislu primene ovih propisa samo na određena pravna lica i to samo ona pravna lica čiji osnivač nije Republika Srbija. Na koji način se, uzimajući u obzir zakonsku regulativu, postupak prinudnog izvršenja sprovodi u odnosu na privredna društva, preduzetnike čiji su osnivači fizička lica, koje predmete i sredstva izvršenja može izvršni poverilac da predloži u postupku sprovođenja izvršenja i na koji način izvršni poverilac može i pored činjenice da se kao osnivač Javnog preduzeća pojavljuje Republika Srbija, može ostati bez naplate svog, pravosnažnom i izvršnom presudom, utvrđenog potraživanja.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..