ZNAČAJ SAVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA

Miloš Nikolić, Tamara Vesić, Milan Gavrilović

Sažetak


Prvi deo ovog rada govori  o brzom razvoju informacionih tehnologija koji su potpomogli globalizaciji tržišta, jačanju konkurencije, povezivanju, bržem potoku informacija, stvaranju potpuno novih proizvoda što je uzrokovalo promenu svakodnevice u kojoj menadžeri moraju da donose drugačije strateške, taktičke i operativne odluke.

Takođe, objašnjen je pojam menadžment informacionog sisitema kao integralnog dela procesa planiranja, organizovanja i kontrolisanja rada u uslovima prožetim odlučivanjem, kao kreativnom finalizacijom procesa menadžmenta. Poseban deo rada se odnosi na organizaciju i planiranje menadžment informacionog sistema. Takođe smo se osvrnuli i potrebe menadžera za informacijama. Treba imati u vidu da je informacija, kao skup podataka, vezana uvek za neki sistem i procese što podrazumeva da može biti u pitanju bilo kakav sistem, od tehničkog uređaja, preko organizacionog sistema, pa do biološkog sistema. Prema tome, automatizacija obrade informacija, kao predmet informatike, jeste opšti pojam i važi za sve oblasti ljudske delatnosti.

U poslednjem delu govorimo o određivanju cena menadžment informacionog sistema kao proizvoda i predviđanju budžeta za ovu funkciju.


Ključne reči


menadžment informacionih sistema; informacija; planiranje; odlučivanje;

Reference


Shannon C., Weaver W. A Dictionary of Media and Communication, Oxford University Press, 2016.

Turban, E. Decision support and expert system. management support system. Macmillan Publishing Company, Third Edition, 1993.

Lashkova Y., Berdibayeva S., Beissenova Z., Mun M., Faizullina A., Serimbetov, B., Gizatullina, A. The phenomenon of disappearances in the process of supervision in a permanent professional multimodal supervision group, Psychiatr Psychol Klin, 2018., 18 [1], pp. 35–40.

Stankić R., Stojković D., Soldić-Aleksić J. Analiza potreba zaposlovnim informatičarima na tržištu radne snage Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2018., 54 [39], pp. 235-247.

Berisha-Shaqiri A. Management Information System and Decision-Making, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2014., 3[2], pp.19-23.

Kroenke D., Hatch R. Management Information Systems, Mitchell McGraw-Hill, 1994.

Čeganjac Z. Kostadinović J., Đuričić M. Značaj menadžera u oblasti informacionih sistema, Medunarodna naučna konferencija Menadžment, 2012., pp. 96-99.

Lunenburg F. Organizational Structure: Mintzberg’s Framework, Intentational Journal of scholarly, academics, intellectual diversity, 2012., 14[1], pp. 1-9.

Baračkai Z. Odlučivanje o poslovnim strategijama, Svjetlost, 1987.

Nikolić M., Vesić T., Stošić-Mihajlović Lj. Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim promenama, Trendovi u poslovanju, 2017., 10[2], pp. 19-28.

Živadinović J., Medić Z., Skorup A. Poslovna informartika, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2016.

Poliščuk J. Projektovanje informacionih sistema, Podgorica, 2007.

Papić M., Stanojević Lj., Mandić B. Primer razvoja informacionog podsistema za naplatu porudžbina u restoranu, Međunarodna naučna konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo, 2017., pp. 193-200.

Anđelić S., Rastić A., Ilić D. Analysis od Trade Condition in Ras Region, International Review, 2017., 2[2], pp. 143-148.

Andjelic S., Vesic T. The importance of financial analysis for business decision making, Book of proceedings from Sixth International Scientific Conference Employment, Education and Entrepreneurship, 2017., pp. 9-25.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..