TEROTEHNOLOŠKI ASPEKTI U EKSPLOATACIJI I ODRŽAVANJU VRELOVODNOG KOTLA TIP ERK-RHW 30

Sanja Marković, Spomenka Gligorijević

Sažetak


Tokom eksploatacije vrelovodnog membranskog strmog kotla ERK – RH30 kapaciteta 30 MW, koji se nalazi u okviru termoeneretskog postrojenja JKP "Toplana Valjevo" izvršen je vizuelni pregled i napravljen fotografski zapis postojenja na kojem su zapažene povećane naslage (depoziti) kao i povećano prisustvo kondenzacije, ovlaženih zona i korozije. Da bi kotlovsko postrojenje radilo prema zadatom režimu neophodno je primeniti sve raspoložive, propisane i zadate mere održavanja. U radu su prikazane terotehnološke aktivnosti grupisane prema izvoru finansiranja i prema vremenu u odnosu na nastalu neispravnost kotlovskog postrojenja.


Ključne reči


vrelovodni kotao, depzit, oštećenje, korozija, održavanje

Reference


Klarin M., Ivanović G., Stanojević P., Terotehnologija, ICIM –Izdavački centar za industrijski menadžment, 1999, tom VI

Šijački Žeravčić V., i dr., Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji, Termotehnika br.1, godina XXXV, 2009, pp. 95-110

Šijački Žeravčić V.,i dr., Analiza rezultata ispitivanja vrelovodnog kotla kao podloga za ocenu njegovog integriteta, Integritet i vek konstrukcija, 2007, vol.7, br.2, pp. 133-140

Đurić V., Parni kotlovi – posebna poglavlja, Beogradski izdavačko – grafički centar, 1973, pp.4.14

Đurić S., Milčić D., Smiljković M., Saniranje cevi ekranskog sistema vrelovodnog blok kotla, IMK-14 Istraživanje i razvoj, 2010, br.36

Gligorijević B., Jegdić B. i dr., Niskotemperaturna korozija u vrelovodnim kotlovskim postrojenjima, Termotehnika XXXV, 3-4, 2009, pp. 251-261

Izveštaj o ispitivanju kotla, Kontrolinženjering, 2010

Ošljanac B., Neki korozioni problemi plameno – dimne strane kotla, Integritet i vek konstrukcija, 2007, Vol. 7, br.2, pp.96-100


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..